Her Kaynağa 6 Adım Referans

TARİH: 30.9.2009
Dünya’da ulaşmak istediğiniz her kişiye sadece 6 referans uzakta olduğunuzu bilseydiniz neyi farklı yapardınız?

Yatırım, kariyer, finansman ve diğer birçok kaynağa sadece 6 referans…  6’nın Kuralı “Networking”in gücünü gösteren önemli bir kavramdır. Buna göre tanıdığınız kişi birinci dereceden referans ve o kişinin tanıdığı başka biri de 2. Derece referans olarak belirlenir. Bu doğrultuda 6. adımda dünyada ulaşamayacağınız kimse kalmayacaktır.

Bu teorinin etkinliği 1967 senesinde Stanley Milgram ve 2001’de Columbia Üniversitesi’nde  Duncan Watts tarafından incelenmiştir. Stanley Milgram üzerinde sadece isim, soyad ve kişinin mesleği yazan yüzlerce paketin A.B.D içerisinde dolaşımını sağlamıştır. Yaklaşık altı etapta yüzlerce paket hedef kişilere ulaştırılmıştır. Duncan Watts ise benzer bir çalışmayı email ile elektronik ortamda doğrulamıştır. 

  • Seyahatiniz sırasında yanınızda oturan kişiyle tanıştınız ve bir zaman sonra önemli bir anlaşma imzaladınız.
  • Katıldığınız konferansın kokteylinde satış ekibinizin eğitimi için uzun zamandır araştırdığınız eğitmenle tanıştırıldınız.
  • Yakın bir dostunuzla bir araya geldiniz. Son projelerinizi birbirinizle paylaşırken yeni bir yatırım fırsatı belirlediniz.
  • İş ve sosyal çevrenizi geliştirmek için bir STK’ya üye oldunuz. Firmanız ve kişisel gelişiminiz için birçok hizmeti bu STK’daki profesyonellerden sağladınız.

Çoğu kişi farkında olmadan “Networking” yapmaktadır.  Yukarıda karşılıklı kurulan fırsatların ortak noktalarına bakıldığında, zaman ve mekandan bağımsız bir kurgu olduğu fark edilebilir. Yani, “Networking” yapılan kişiyle ilk defa karşılaşılıyor ya da sürekli ve düzenli bir iletişim içerisinde olunabilir. İş, STK’lar, arkadaş, aile ve diğer gruplar (spor, hobi, vb.) “Networking” yapılan başlıca taraflardır. Bu gruplar arasında önceden karşılaşmadığımız ancak online iletişim aracılığıyla Network’umuze eklenen kişiler de (Xing, vb.) bulunabilir.

“Networking”  1980’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde öne çıkan popüler bir kültür ve yaşam felsefesidir.  İnsanlar arası iş, sosyal ama en önemlisi “fayda” ağlarını temsil etmektedir.  İyi bir Network oluşturmak için iletişimde olduğunuz kişi ya da profesyonellere sürekli iş imkanları sunmak yani almadan önce verebilmek esastır. Günümüzde birebir ilişkiler sonucunda gerçekleşen ciro istatistikleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak, Bristol firmasının yaptığı bir araştırmaya göre iş kurma faaliyetinin %70’i “Networking” yoluyla yapılırken, özellikle KOBİ’lerin %70’i müşterilerini kendi Network’leriyle bulmaktadır. Bu da, birebir ilişkilerin ekonomide aslında ne kadar büyük bir payı olduğunu açıkça göstermektedir.

Bir profesyonelin “Networking” yetkinliğini belirlemesi, iş ağını güçlendirmesi, hedef odaklı ve karşılıklı fayda oluşturacak ilişkiler kurması için oldukça önemlidir. Nasıl firmaların vizyon ve misyonu iş dünyasında “varoluş motosu” olarak biliniyorsa, bireylerin de “Networking” ve ilişki ağları için oluşturduğu bir vizyon ve misyonu olmalıdır. Günümüzde, kişileri kayıt altına alarak ya da CRM (Customer Relationship Management / Kilit Müşteri Yönetimi) sistemleriyle bireysel ya da kurumsal bir Network oluştuğunu düşünen birçok profesyonel ve kurum bulunmaktadır. Kayıt tutmak çok önemli olmakla birlikte Network’lerine  fayda ve sonuç odaklı net bir yaklaşım sunamamış ağlar,  sosyal bir portföyden ileri geçemeyecektir. 

Ertuğrul BELEN | Business Week