İş Adamlarına Önemli Dersler

MECRA: Sabah Antalya Akdeniz
Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD) üyelerinin daha da zorlaşan rekabet ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine Business Networking uzmanı Ertuğrul Belen ile devam dedi.
İş Adamlarına Önemli Dersler.